CZŁONKOWIE

Lista członków Polskiej Sekcji MKP

stan na 1 czerwca 2018

 

 

I. Założyciele.

 Teodor Bulenda

 Piotr Daranowski

 Lech Gardocki

 Leszek Jacek Hoffman

Jerzy Kwaśniewski

Zbigniew Lasocik

Ewa Łętowska

Marek Antoni Nowicki

Andrzej Rościszewski

Maria Teresa Romer

Irena Rzeplińska

Andrzej Rzepliński

Adam Strzembosz

Teodor Szymanowski

 

 

Jerzy Ciemniewski

 

Lech Falandysz

 

Wanda Falkowska

 

Krzysztof Poklewski-Koziełł

 

Jan Rosner

 

Janina Zakrzewska

 

II. Lista osób, które złożyły akces do organizacji przed jej rejestracją i zostały uznane za członków założycieli.

 Piotr Ł. Andrzejewski                            

Zbigniew Banaszczyk

Krzysztof Drzewicki

Kazimierz Działocha

Hanna Gajewska

Maria Gintowt-Jankowicz

Aleksander Herzog

Andrzej Kremplewski

Barbara Kunicka-Michalska

Wojciech Łączkowski

Stanisław Maurer (1932)

Urszula Nowakowska

Romana Orlikowska-Wrońska

Lech Paprzycki

Hanna Pawlak

Krzysztof Piesiewicz

Monika Płatek

Wojciech Sadurski

Dorota Safjan

Marek Safjan

Eleonora Zielińska

Marek Zieliński

Andrzej Zoll

 

Karol Głogowski

 

Janusz Łętowski

 

Hanna Waśkiewicz

 

Anna  Michalska

 

Marek Nowicki

 

Genowefa Rejman

 

Andrzej  Rozmarynowicz

 

Stanisław Rudnicki

 

Piotr Winczorek

 

Tadeusz Zieliński

 

III. Lista osób przyjętych w poczet członków w latach 1992 - 2012

Łukasz Bojarski, Warszawa

Krzysztof Budnik, Wałbrzych

Karol Bulenda, W-wa

Bożena Gronowska, Toruń

Paweł Grzesik, W-wa

Dorota Hajduk, W-wa

Zdzisław Kędzia, Poznań, Genewa

Andrzej Mączyński, Kraków

Elżbieta Morawska, W-wa

Maria Niełaczna, W-wa

Roman Rewald, W-wa

Andrzej Siemaszko, W-wa

Jerzy Skowron, W-wa

Jacek Szerer, Wałbrzych

Anna  Tyrluk-Krajewska, W-wa

Micheal Traison, W-wa

Anna Walczak-Żochowska, W-wa

Michał Zuchmantowicz, W-wa

 

Zofia Świda

 Łącznie w roku 2018 Stowarzyszenie posiada 58 członków.