KONTAKT, DANE ORGANIZACYJNE

POLSKA SEKCJA

MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI PRAWNIKÓW

International Commission of Jurists – Polish Section

00-721 Warszawa, Podchorążych 20

tel. +48 22 55 22 981/2

rachunek bankowy: 96 1240 6410 1111 0010 6167 1105

E-mail: psmkp@psmkp.pl

Rok powstania: 1992
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000107799
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 010447905
Urząd Skarbowy - nr NIP: 521-23-43-084