XVIII EDYCJA SĘDZIA EUROPEJSKI 2018

Wroclaw 2018

Konkurs o Tytuł Honorowy Sędzia Europejski 2018 Patronat honorowy: Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland I Prezes Sądu Najwyższego Prof. Małgorzata Gersdorf Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników ogłasza XVIII edycję Konkursu o Tytuł Honorowy Sędzia Europejski za rok 2018. Celem konkursu jest promowanie najwyższej jakości pracy sędziów, a w szczególności orzecznictwa rozwijającego podstawowe zasady państwa prawnego i standardy ochrony praw człowieka. Przedmiotem oceny są uzasadnienia orzeczeń, które zapadły w sprawach rozstrzygniętych w 2018 r., choćby nieprawomocnie. Laureatami konkursu będą sędziowie – autorzy najciekawszych uzasadnień do orzeczeń oraz pytań prejudycjalnych, w których odwołują się oni do przepisów Konstytucji RP, ale także do norm Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych europejskich instrumentów ochrony praw człowieka. Autorzy wyróżnionych orzeczeń zostaną uhonorowani tytułem Sędzia Europejski w czterech kategoriach: sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz wojewódzkich sadów administracyjnych.

Jury Konkursowemu przewodniczy Sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki a w jego skład wchodzą m. in.: prof. Zbigniew Lasocik, prof. Andrzej Rzepliński, adw. Marek Zieliński oraz adw. Michał Zuchmantowicz.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca kwietnia 2019 r. Natomiast wręczenie nagród jest planowane na przełom miesiąca września i października 2019 r., o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie. Do nadsyłania orzeczeń z uzasadnieniami zachęcamy nie tylko ich autorów, ale również prezesów sądów, stowarzyszenia sędziowskie, prawników, organizacje społeczne oraz wszystkie osoby zainteresowane promowaniem dobrego orzecznictwa sądowego. Orzeczenia wraz z uzasadnieniami prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres psmkp@psmkp.pl (temat: KONKURS MKP) albo na adres: Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS".

Termin nadsyłania orzeczeń upływa 15 marca 2019 r. Zarząd Główny PS MKP