XVIII EDYCJA SĘDZIA EUROPEJSKI 2018

Wroclaw 2018

Konkurs o Tytuł Honorowy Sędzia Europejski 2018

Patronat honorowy:
Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland
I Prezes Sądu Najwyższego Prof. Małgorzata Gersdorf

Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników ogłasza XVIII edycję Konkursu o Tytuł Honorowy Sędzia Europejski za rok 2018.
Celem konkursu jest promowanie najwyższej jakości pracy sędziów, a w szczególności orzecznictwa rozwijającego podstawowe zasady państwa prawnego i standardy ochrony praw człowieka. Przedmiotem oceny są uzasadnienia orzeczeń, które zapadły w sprawach rozstrzygniętych w 2018 r., choćby nieprawomocnie. Laureatami konkursu będą sędziowie – autorzy najciekawszych uzasadnień do orzeczeń oraz pytań prejudycjalnych, w których odwołują się oni do przepisów Konstytucji RP, ale także do norm Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych europejskich instrumentów ochrony praw człowieka.

Autorzy wyróżnionych orzeczeń zostaną uhonorowani tytułem Sędzia Europejski w czterech kategoriach: sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz wojewódzkich sadów administracyjnych. Jury Konkursowemu przewodniczy Sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki a w jego skład wchodzą m. in.: prof. Bożena Gronowska UKM, prof. Zbigniew Lasocik, prof. Andrzej Rzepliński, adw. Marek Zieliński oraz adw. Michał Zuchmantowicz. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy marca 2018 r. Natomiast wręczenie nagród jest planowane na 24 kwietnia lub 10 maja 2019 r., o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.
Do nadsyłania orzeczeń z uzasadnieniami zachęcamy nie tylko ich autorów, ale również prezesów sądów, stowarzyszenia sędziowskie, prawników, organizacje społeczne oraz wszystkie osoby zainteresowane promowaniem dobrego orzecznictwa sądowego.
Orzeczenia wraz z uzasadnieniami prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres psmkp@psmkp.pl (temat: KONKURS MKP) albo na adres: Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS".
Termin nadsyłania orzeczeń upływa 24 lutego 2019 r.

Zarząd Główny PS MKP