Komunikat o błędzie

Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in DatabaseConnection->__construct() (line 321 of /home/zuchmantowic/ftp/psmkp.pl/includes/database/database.inc).

SĘDZIA EUROPEJSKI

Wroclaw 2018
W dniu 18 maja 2018 r. dzięki gościnności Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się 26. Doroczne Spotkanie zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników. Podczas Spotkania Przewodniczący Zarządu Głównego prof. dr hab. Zbigniew Lasocik wręczył nagrody w Konkursie o Tytuł Honorowy "Sędzia Europejski 2017".
 
W tym roku odbyła się XVII edycja Konkursu, którego celem od początku jest promowanie najwyższego poziomu pracy sędziów, a w szczególności orzecznictwa rozwijającego podstawowe zasady państwa prawnego i standardów ochrony praw człowieka. Wyróżnione zostały orzeczenia sądów różnych szczebli, których podstawę rozstrzygnięcia stanowi odpowiednia wykładnia i zastosowanie przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa Unii Europejskiej.
 
Za najbardziej przekonujące uzasadnienie tych orzeczeń tytuł honorowy Sędziego Europejskiego otrzymali:
 
W kategorii sędziów sądów apelacyjnych honorowy tytuł Sędzia Europejski otrzymała Pani SSA Daria Stanek, Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt III AUa 1156/16 - orzeczenie dot. wpływu dochodu w strukturach NATO na zaopatrzenie emerytalne).
 
W kategorii sędziów sądów okręgowych honorowy tytuł Sędzia Europejski otrzymał Pan SSO Przemysław Feliga, Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XVI GC 2044/13 - orzeczenie dotyczące  nieuczciwej reklamy produktu żywnościowego).
 
W kategorii sędziów sądów rejonowych honorowy tytuł Sędzia Europejski otrzymała Pani SSR Aleksandra Rutkowska, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu (sygn. akt X P 778/15 - pytanie prejudycjalne).
 
W kategorii sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych honorowy tytuł Sędzia Europejski otrzymała Pani SWSA Bożenna Blitek , Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 81/17 świadczenie alimentacyjne oraz sygn. akt III SA/Kr 919/17 rozwiązanie stosunku pracy).
 
W nowej kategorii sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego honorowy tytuł Sędzia Europejski otrzymał Pan SNSA Roman Wiatrowski (sygn. akt I FPS 1/17 - uchwała składu powiększonego).
 
Wyróżnienia otrzymali:
  1. SSO Krzysztof Kruk, Sąd Okręgowy w Białymstoku, za wyrok w sprawie naruszania praw autorskich do utworu w postaci zdjęcia (sygn. akt I C 311/17).
  2. SSO Zygmunt Drożdżejko, Sąd Okręgowy w Krakowie, za postanowienie w sprawie działanie prawników zagranicznych (syg. akt I C 1744/16), gdzie miejscem orzekania Sądu był Waszyngton D.C. USA.
  3. SSR Rafał Cebula, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, za pytanie prejudycjalne w sprawie pożyczki konsumenckiej i weksla (sygn. akt I Nc 2652/16).
Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym sędziom, życząc energii i zapału do dalszej pracy oraz satysfakcji z bardzo skromnych nagród, które Stowarzyszenie mogło ufundować. Dziękujemy za gościnność Wydziałowi Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego a w szczególności Panu dziekanowi prof. dr hab Karolowi Kiczce.
 
Patronat nad Konkursem sprawowali: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz Sekretarz Generalny Rady Europy Torbjørn Jagland.
 
W drugiej części spotkania odbyła się przygotowana przez prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego dyskusja panelowa pt. „Unia Europejska jest unią prawa”.
 
W panelu udział wzięli dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska (WPAiE UWr.), dr Maciej Taborowski (UW) oraz dr hab. Aleksander Cieśliński (WPAiE UWr.), który wystąpił także w roli niezwykle sprawnego moderatora.
 
Dziękujemy Wydawnictwu Wolters Kluwer, które ufundowało materiały promocyjne.
 
Osoby, które nie mogły odebrać nagród osobiście zapraszamy do udziału w kolejnym Spotkaniu.
 
Zarząd Główny Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników

 

---------------------------------------------------------------

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Sądzie Najwyższym odbyło się 25. Doroczne Spotkanie zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników. Podczas Spotkania wręczono nagrody w Konkursie o Tytuł Honorowy "Sędzia Europejski 2016".

W tym roku odbyła się XVI edycja Konkursu, którego celem od początku jest promowanie najwyższego poziomu pracy sędziów, a w szczególności orzecznictwa rozwijającego podstawowe zasady państwa prawnego i standardy ochrony praw człowieka. Przedmiotem oceny były uzasadnienia orzeczeń, które zapadły w sprawach rozstrzygniętych w 2016 roku.
 
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
Sądy Rejonowe: Sędzia Monika Stefaniak-Dąbrowska (SR dla Łodzi-Śródmieścia);
Sądy Okręgowe: Sędzia Dariusz Jurjewicz (SO w Przemyślu);
Sądy Apelacyjne:Sędzia Edyta Jefimko (SA Warszawa);
Wojewódzkie Sądy Administracyjne: Sędzia Kaja Angerman (WSA Warszawa).
 
Wyróżnienie w Konkursie zostało przyznane Sędzi Aleksandrze Rutkowskiej (SR dla Wrocławia-Śródmieścia). 
 
Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróźnionym sędziom, życząc energii i zapału do dalszej pracy oraz satysfakcji z bardzo skromnych nagród, które Stowarzyszenie mogło ufundować.
Dziękujemy za gościnność Sądowi Najwyższemu, licząc że nie ustanie ona w latach następnych.
 
Patronat nad Konkursem sprawowali: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz Sekretarz Generalny Rady Europy Torbjørn Jagland.
 
Gość specjalny i członek jury Konkursu prof. dr hab. Andrzej Rzepliński wygłosił odczyt pt. "Być Prezesem Trybunału Konstytucyjnego" w którym nawiązał do reformy Trybunału Konstytucyjnego, projektu reformy wymiaru sprawiedliwości oraz specyfiki pracy sędziego sądu powszechnego i Trybunału Konstytucyjnego.
 

 

 


SĄD NAJWYŻSZY  KWIECIEŃ 2016 R.

XV edycja Konkursu

Doroczne spotkanie Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników odbyło się 8 kwietnia 2016 r. w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Wręczono nagrody laureatom 15. edycji Konkursu „Sędzia Europejski”. 

Patronat nad Konkursem sprawują: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz Torbjørn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy.

Tytuł Honorowy „Sędzia Europejski 2015” otrzymali:

w kategorii Sądów Rejonowych: sędzia Ewa Felińczak,

w kategorii Sądów Okręgowych: sędzia Dariusz Mazur,

w kategorii Sądy Apelacyjne: sędzia Aleksandra Janas,

w kategorii Wojewódzkie Sądy Administracyjne: sędzia Ewa Cisowska-Sakrajda.

Spotkanie otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, podkreślając, że sędziowie nie powinni mieć żadnych obaw przed opieraniem swoich orzeczeń na Konstytucji, która jest naszym prawem, tak samo, jak częścią naszego systemu prawnego jest prawo europejskie.

Spotkanie prowadził prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników. Przybliżył on m.in. historię, cele i sposoby działania sekcji, jak również historię Konkursu „Sędzia Europejski”.

Laudację wygłosił, jako przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. Lech K. Paprzycki, prezes Sądu Najwyższego. Wskazał na wyjątkową zgodność jury co do tego, które ze zgłoszonych uzasadnień orzeczeń powinny zostać nagrodzone. Zauważył, że wśród sędziów wzrasta zainteresowanie orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i coraz częściej sięgają oni w uzasadnieniach swoich orzeczeń do unormowań konstytucyjnych, prawa unijnego i międzynarodowego, w tym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przy tym jest to nie tylko umiejętność przywołania, ale też sięgania do tych unormowań w sposób twórczy. Podsumowując wskazał, że wszyscy sędziowie polscy są sędziami europejskimi.

Podczas drugiej części spotkania gość specjalny, Andrzej Seremet, prokurator generalny w stanie spoczynku, wygłosił referat pt. „Niezależność prokuratury i prokuratorów doświadczenia z lat 2010-2016 i refleksje na przyszłość”. Podzielił się on swoimi doświadczeniami i refleksjami co do tego, w jakim kierunku powinny zmierzać regulacje konstytucyjne oraz ustawowe regulujące ustrój i zasady działania Prokuratury. Dyskusję, w ramach naukowej części spotkania, prowadził prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny "Palestry" oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej reprezentował adw. Paweł Osik.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIV edycja Konkursu

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Sądzie Najwyższym odbyło się Doroczne Spotkanie zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników. Podczas spotkania wręczono nagrody w Konkursie o Tytuł Honorowy "Sędzia Europejski 2014".

W tym roku odbyła się XIV edycja Konkursu, którego celem od początku jest promowanie najwyższego poziomu pracy sędziów. Przedmiotem oceny były uzasadnienia orzeczeń, które zapadły w sprawach rozstrzygniętych w 2014 r. Jury Konkursowemu w składzie: Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, SSN Teresa Romer, radca prawny Dorota Hajduk, prof. dr hab. Zbigniew Lasocik oraz adwokat Marek Zieliński, przewodniczył Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Lech Paprzycki.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach, sędziów sądów: rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. 
 
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
Sąd Rejonowy: Sędzia Jerzy Rażewski, SR Włocławek
Sąd Okręgowy: Sędzia Jacek Szerer, SO Świdnica
Sąd Apelacyjny:Sędzia  Marzena Konsek-Bitkowska, SA Warszawa  
WSA: Sędzia Dagmara Dominik-Ogińska, WSA Wrocław - po raz drugi.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileuszowa X edycja Konkursu

25 maja 2012 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbyło się XX-lecie Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników. Gościem honorowym obchodów był Sir Nicolas Bratza, Prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego wystąpienie dotyczyło roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przestrzeganiu praw podstawowych w europejskiej przestrzeni prawnej.

W trakcie obchodów odbyły się sesja naukowa oraz rozstrzygnięcie dziesiątej edycji Konkursu o Tytuł Honorowy Sędzia Europejski.

Sesja naukowa, moderowana przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego, została poświęcona kryzysowi gospodarczemu i rządom prawa. W sesji wzięli udział prof. Ewa Łętowska, prof. Witold Modzelewski oraz adw. Tomasz Wardyński.

Przewodniczącym jury był prof. Lech Paprzycki, Prezes Sądu Najwyższego, który w trakcie uroczystości wygłosił laudację oraz przedstawił wyniki Konkursu.

W X edycji Konkursu zwyciężyli sędziowie:

  1. w kategorii sądów rejonowych – Tadeusz Kotuk – SR w Gdyni;
  2. w kategorii sądów okręgowych – Marek Kurkowski – SO we Wrocławiu;
  3. w kategorii sądów apelacyjnych – Aldona Wapińska – SA w Warszawie;
  4. w kategorii wojewódzkich sądów administracyjnych – Dagmara Dominik-Ogińska – WSA we Wrocławiu.

http://cdn.wolterskluwer.pl/image/image_gallery?uuid=4a6be8ee-d5ab-455c-b363-0d79b7b222cc&groupId=5137659&t=1341986896006
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MAJ 2012