WŁADZE

Zarząd Stowarzyszenia stanowią następujące osoby:

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik (UW) Prezes Zarządu;

b.Prezes Izby Karnej SN prof. dr hab. Lech Paprzycki Wiceprezes Zarządu;

prof. dr hab. Bożena Gronowska (UMK), Członek Zarządu;

adw. Marek Zieliński, Skarbnik;

adw. Michał Zuchmantowicz, Sekretarz.

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia: do podpisywania dokumentów upoważniony jest jego Prezes Zarządu lub dwaj członkowie działający łącznie.

Komisję Rewizyjną stanowią następujące osoby:

dr Teodor Bulenda (UW)

dr Maria Niełaczna (UW)

Radca prawny Dorota Hajduk (ORA Warszawa)

Zbigniew Lasocik - prezes

Lech Paprzycki - wiceprezes

Bożena Gronowska - członek zarządu


 

Michał Zuchmantowicz - sekretarz Zarządu Głównego