PROJEKTY

PRAWNICY PRO BONO

Stowarzyszenie realizuje projekt bezpłatnej pomocy prawnej od wielu lat. Zakres tematyki porad nie jest ograniczony - są to sprawy zarówno z zakresu prawa karnego, procedury karnej, prawa karnego wykonawczego, jak również prawa cywilnego, administracyjnego i prawa pracy. Prawnicy-wolontariusze starają się interweniować w ewidentnych przypadkach naruszania praw klientów, włącznie z kierowaniem wniosków o udzielenie informacji w danej sprawie do sądów, prokuratur i administracji zakładów karnych. Adresatami są w tym przypadku, obok ludzi najuboższych, także więźniowie, zaś świadczona pomoc prawna przybiera formę pisemnej odpowiedzi na list.

Zainteresowan  pomocą z konkretnej  dziedziny prawa powinni kierować listy z dokładnym opisem problemu prawnego oraz z kopiami dokumentów potwierdzających przytaczane fakty pod adres:

Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników
ul. Podchorążych 20
00-721 Warszawa